Tài liệu kỹ thuật
Cách đấu nối đồng hồ đo điện áp Volt ampe
Đối với đồng hồ Volt nếu mặt đồng hồ từ 0V đến 500V thì ta đấu 2 pha lửa vào hai đầu của phía sau đồng hồ. Đối với đồng hồ Ampe và có biến dòng C.T thì ta đấu 2 dây vào 2 đầu của biến dòng C.T mắc song song vào 2 đầu phía sau của đồng hồ Ampe, rồi ta luồng 1 trong 3 pha vào lỗ của biến dòng C.T
Đối tác kinh doanh

Phụ kiện tủ điện Master chuyên sản xuất thiết bị, phụ kiện bên trong tủ điện.

Giá tốt nhất hiện nay trên cả nước

Được sản xuất tại Việt Nam